Slovenská republika: 2004-2008, Česká republika: 2005-2008

Přístupy k titulům

Archivní přístup

  • Přístup přes Navigu

Informace

  • Vydavatelství: Springer
  • Časové období: 2004 – 2008 (SR), 2005 – 2008 (ČR)

Obecné podmínky

  • Přístup do všech titulů SpringerLink ( k datu podpisu licence)
  • Možnost vstupovat do full textů všech dostupných zpětných ročníků vybrané kolekce
  • Možnost přístupu k datům i po skončení licence (v rozsahu dle licence)