Základní informace

Termín „konsorcium“ často není definován v právním systému. V oblasti sjednávání přístupu k elektronickým informačním zdrojům všeho druhu se tímto termínem rozumí skupina několika institucí, které se sdružily za účelem společného nákupu a užívání těchto zdrojů. Konsorcia mohou být jak zcela neformální, tak podepřená společnou smlouvou o spolupráci. Některá konsorcia vznikají za podpory účelových státních grantových prostředků a členy takových konsorcií se pak mohou stát zásadně jen „neziskové“ instituce z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Základním dokumentem, který definuje práva a povinnosti vydavatelů i členů konsorcia, je licenční smlouva.

Jaké jsou výhody licenčních smluv?

 • Garance meziročního nárůstu cen elektronických nebo i tištěných verzí titulů.
 • Za nízký poplatek vstup do rozsáhlého množství titulů v nepoměrně vyšší hodnotě.
 • Retrospektivní přístup.

Základní modely licenčních smluv

Licenční smlouvy většinou zahrnují kombinaci základních licenčních modelů:

 • Národní licence Přináší v zásadě neomezený přístup do plných textů titulů konkrétního vydavatelství pro všechny definované subjekty na určitém geografickém území.
 • Multilicence pro přístup do plných textů všech titulů předplácených členy konsorcia Nabízí vzájemný tzv. křížový přístup do titulů jednotlivých členů konsorcia.
 • Multilicence pro přístup členů konsorcia do všech plných textů vydavatelství Výhody minimálních konsorcionálních cen.
 • Multilicence pro přístup do vybrané kolekce Jedná se většinou o přístup do vydavatelem definované, obvykle oborové, kolekce. U periodik je při tomto modelu často poskytován i přístup do historicky předplácených titulů.

Typy licenčních smluv

Většina vydavatelů nabízí výhodnější podmínky pro instituce z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Většinou se jedná o vysokoškolské/univerzitní knihovny, vědecké knihovny a knihovny akademických výzkumných ústavů. Základním prvkem takové licenční smlouvy je pak velmi obsáhlý popis toho, jak tyto instituce mohou se zpřístupněnými informačními zdroji nakládat, tj. definice tzv. autorizovaného užití. Nedodržení podmínek využití přináší „provinilé“ instituci citelné finankční sankce.

Období, na které se sjednává licenční smlouva, může být různé. Nejvýhodnější bývají smlouvy na 3 a více let, neboť sjednané garantované meziroční nárůsty cen za elektronické či tištěné verze titulů bývají výrazně nižší, než je tomu při individuálním nákupu těchto zdrojů, tj. mimo konsorcia.

Základní podmínky licenčních smluv

Každá licenční smlouva je svým způsobem unikátní. Dojednané podmínky zcela jistě závisejí na původní nabídce vydavatele, ale mohou se díky šikovnosti vyjednavače podstatně lišit od konsorcionálních smluv sjednaných se stejným vydavatelstvím např. v jiných zemích nebo pro jinou skupinu institucí. Proto si vydavatelé vymiňují, že části licenční smlouvy, týkající se platebních modelů konkrétního konsorcia, jsou obchodním tajemstvím. Členové konsorcia mají ale samozřejmé a nezadatelné právo na veškeré informace o sjednaných základních podmínkách, autorizovaném užití a platbách své instituce, rozepsaných na celou dobu trvání konsorcia.

Konsorcionální smlouvy sjednané nebo administrované firmou Suweco zpravidla přinášejí:

 • Pořízení přístupu do titulů za nesrovnatelně nižší cenu než by představovalo předplatné jednotlivých titulů.
 • Garantovaný nízký meziroční nárůst cen elektronických nebo i tištěných verzí titulů, které člen konsorcia předplácí (nejedná-li se o “deep discount price”).
 • Slevy na tištěné verze v případě licenčního modelu “e-only”.
 • Vzdálený přístup autorizovaných uživatelů členů konsorcií do zdrojů pokrytých licenční smlouvou.
 • Statistické výstupy pro sledování využití zpřístupněných zdrojů jsou k dispozici členům konsorcií na zabezpečených serverech a v mezinárodně uznávaných formátech (COUNTER/ICOLC).

Co licenční smlouvy určitě nedovolují:

 • Reprodukci zpřístupněných zdrojů za účelem zisku.
 • Užití zdrojů pro komerční účely nebo při práci v komerčních organizacích.
 • Následný prodej nebo udělování podlicencí nečlenům konsorcia.
 • Systematická dodávka nebo distribuce licencovaných zdrojů neautorizovaným uživatelům.

Podrobnějších informacích o jednotlivých konsorciích Suweco, včetně podmínek vstupu, se můžete dozvědět na našich stránkách v části Konsorcia.