Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko

Speciální informace

Byla zprovozněna platforma SciVerse pro společný přístup do ScienceDirect a Scopus

Prezentace: E-books, Embase.com, Engineering Village

Nabídka na nákup jednotlivých Handbooks, Reference Works a Bookseries od Elsevier Science

  • Handbooks
  • Reference
  • Works Bookseries

Nabídka na nákup jednotlivých Backfiles- Historických archivů od Elsevier Science

  • Přehled Backfiles – Historických archivů
  • Příklad výpočtu návratnosti investice do historických archivů

Přístup k obsahu

Veškeré další informace včetně ceny lze vyžádat zde.