Obchodní podmínky

Fakturace

Faktury jsou zasílány v elektronické podobě s certifikovaným elektronickým podpisem. Z manipulační poplatek s poštovným je možno si vyžádat i tištěnou verzi.

1. Periodika

Platby za česká i zahraniční, tištěná i elektronická periodika jsou vzhledem k požadavkům vydavatelů realizovaná před zahájením dodávek (tj. jako předplatné). V případě, kdy v době objednávky ještě není známá cena titulu pro daný kalendářní rok a odběratel souhlasí s doúčtováním na skutečnou platnou cenu vydavatele až v okamžiku, kdy již známá bude, jsou fakturovány předběžné ceny. Je-li již cena vydavatele pro dané předplatitelské období v době objednávky známá nebo je-li zvýšena o odhadnutý meziroční nárůst, jsou fakturovány ceny konečné a odběrateli již není účtován žádný další doplatek.

Dále cena pro konkrétního odběratele závisí na hodnotě aktuálního kurzu měny ve které je předplatné fakturováno odběrateli vůči zahraniční měně ve které je periodikum hrazeno vydavateli. DPH, poštovné a kurýrní dovoz jsou účtovány zvlášť.

Ceny uvedené v katalogu Suweco vycházejí z posledních známých cen publikovaných vydavateli (tzv. katalogové ceny) a aktuálního kurzového lístku. Ceny odpovídají platbě za přímou dodávku periodika nebo jsou uvedeny ceny vydavatelské a jsou bez DPH.

2. Knihy

Platby za tištěné i elektronické knihy se řídí podmínkami vydavatele, který může požadovat platbu jak před dodáním, tak až při dodání knihy, resp. otevřením přístupu. Fakturovaná cena se řídí výší poskytované distributorské slevy. V optimálním případě je tak výsledná cena knihy nižší než cena publikovaná, popř. se jí rovná. Poštovné u tištěných knih, které vychází z váhy knihy a místa odkud je odesílána, je odběrateli pouze přeúčtováno.

3. Online tituly

Pro platby za online tituly platí stejné podmínky jako pro platby periodik.

Slevy

Slevy jsou poskytovány individuálně. V zásadě je možné jednat o získání následujících slev:

 • Podle objemu a skladby titulů v objednávce
 • Za víceleté předplatné
 • Pro nákup v rámci řešení projektů podpořených veřejnými prostředky na vědu a výzkum
 • Akademické
 • Studentské

Pro čerpání získaných slev nabízíme několik možností:

 • Snížení fakturované ceny o hodnotu slevy
 • Dodávka dalších vybraných titulů v hodnotě slevy
 • Dodávka technického vybavení v hodnotě slevy
 • Využití našich placených služeb – expediční služby – logistická podpora – poskytnutí služeb bankovního typu (např. dodavatelského úvěru)

Způsoby dodávek objednaných titulů

1. Přímá dodávka od zahraničního dodavatele na adresu objednatele:

Suweco zajistí veškerou administrativu spojenou s vyřízením objednávky a platbou vydavateli. Titul je vydavatelem dodáván přímo na adresu požadovanou odběratelem. V případě bezplatné online verze je přístup pro uživatele/odběratele aktivován pracovníky Suweco na základě technických parametrů poskytnutých odběratelem. V drtivé většině případů není požadována žádná přímá komunikace odběratele s vydavatelem.

Reklamační řízení probíhá na vyžádání zákazníka. Zákazník pomocí reklamačního formuláře zašle požadavek na reklamaci. Pracovníci Suweca pak každou obdrženou reklamaci prověří a uplatní ji neprodleně u vydavatele. Průběh reklamačního řízení může každý zákazník pohodlně sledovat v systému elektronických reklamací. U českého denního tisku musí zákazník reklamovat v den vydání, u ostatních titulů maximálně do dvou týdnů. Suweco negarantuje, že každá reklamace bude vydavatelem vyřízena kladně. To, zda bude výtisk nahrazen, je výhradně na rozhodnutí vydavatele.

V případě, že vydavatel již není schopen výtisk nahradit (například proto, že je vydání již rozebráno), vyžádá Suweco od vydavatele prodloužení předplatného o chybějící výtisk(y) nebo refundaci. To, zda bude předplatné prodlouženo nebo refundováno, je výhradně na rozhodnutí vydavatele.

Pokud vydavatel ukončí svou činnost, zkrachuje nebo se dodávka nepodaří, vystaví Suweco, zákazníkovi dobropis, a to po obdržení refundace od vydavatele.

Výhodou tohoto druhu dodávky je mírné snížení celkové ceny titulu především o expediční poplatek a náklady na dopravu z Distribučního centra na místo určení. Nevýhodou jsou vyšší nároky kladené na objednatele při kontrole úplnosti a kvality dodaných titulů.

 

2. Dodávka online

Suweco zajistí veškerou administrativu spojenou s vyřízením objednávky a platbou vydavateli. Přístup do online titulu je pro uživatele/odběratele aktivován pracovníky Suweco na základě technických parametrů poskytnutých odběratelem. V drtivé většině případů není požadována žádná přímá komunikace odběratele s vydavatelem.

Reklamační řízení probíhá na vyžádání zákazníka. Zákazník pomocí reklamačního formuláře zašle požadavek na reklamaci a pracovníci Suweca neprodleně zajistí veškeré kroky ke zjednání nápravy.

3. Dodávka prostřednictvím Distribučního centra Suweco:

Suweco zajistí vyřízení objednávky a platbu vydavateli. Jednotlivé výtisky titulu jsou zasílány vydavatelem na adresu Distribučního centra Suweco. Zde jsou výtisky zkontrolovány, zaevidovány a v případě potřeby je neprodleně u vydavatele uplatněna reklamace, o čemž je objednatel obratem informován a průběh reklamačního řízení může pohodlně sledovat v systému elektronických reklamací. V případě, že vydavatel již není schopen výtisk nahradit (například proto, že je vydání již rozebráno), vyžádá Suweco od vydavatele prodloužení předplatného o chybějící výtisk(y) nebo refundaci. To, zda bude předplatné prodlouženo nebo refundováno, je výhradně na rozhodnutí vydavatele.

Pokud vydavatel ukončí svou činnost, zkrachuje nebo se dodávka nepodaří, vystaví Suweco, zákazníkovi dobropis, a to po obdržení refundace od vydavatele.

Výtisky jsou z Distribučního centra zasílány na adresu odběratele, popř. na sjednanou adresu dodání:

Dodávky pro zákazníky:

 • Prostřednictvím pošty. (doporučeně, zásilky jsou pojištěny)
 • Objednávka spolehlivého kurýrního rozvozu (pouze pro pražské zákazníky)
 • Osobní odběr na adrese Distribučního centra Suweco (pouze pro pražské zákazníky)

V případě bezplatné online verze je přístup pro uživatele/odběratele aktivován pracovníky Suweco na základě technických parametrů poskytnutých odběratelem. V drtivé většině případů není požadována žádná přímá komunikace odběratele s vydavatelem.