Általános információk

A “konzorcium” kifejezés sokszor nincs jogilag meghatározva. A különböző típusú elektronikus információforrások elérése terén több intézmény tömörülését jelenti, amelyek az említett források közös megvásárlása és használása céljából csoportosultak. A konzorciumok lehetnek informálisak, vagy pedig az egyes tagok együttműködéséről szóló szerződésekkel megerősítettek is. Vannak konzorciumok, amelyek meghatározott célú állami támogatás segítségével jönnek létre, ezekben szigorúan csak nonprofit, tudományos-, kutató- vagy művelődési intézmények vehetnek részt. A kiadók és konzorciumi tagok jogait és kötelességeit meghatározó alapvető dokumentum a licencszerződés.

Mik a licencszerződés előnyei?

 • Az elektronikus és nyomtatott kiadványokra vonatkozó éves áremelkedés mértékének garantálása.
 • Alacsony díjért jelentős mennyiségű, összehasonlíthatatlanul nagyobb értékű kiadványhoz való hozzáférés.
 • Retrospektív hozzáférés.

A licencszerződések alapvető modelljei

A licencszerződések általában ezen alapvető modellek kombinációját foglalják magukba:

 • Nemzeti licenc – egy geográfiai területen belül az összes szerződésben meghatározott alany számára korlátlan hozzáférést biztosít konkrét kiadók teljes szövegű kiadványaihoz.  
 • Multilicenc a konzorcium összes tagja által előfizetett kiadványok teljes szövegeihez való hozzáférésre – kereszthozzáférést kínál a konzorcium egyes tagjai által előfizetett kiadványokhoz 
 • Multilicenc egy konkrét kiadó teljes szövegű kiadványaihoz való  hozzáférésre a konzorcium összes tagja számára – előnye a minimális konzorciumi ár.
 • Multilicenc bizonyos kiválasztott gyűjtemények eléréséhez – többnyire a kiadó által definiált, általában egy-egy szakterületet felölelő gyűjteményhez nyújt hozzáférést. A folyóiratok esetében ez a modell gyakran az előző évekre előfizetett címekhez is hozzáférést biztosít.

A licencszerződések típusai

A kiadók többsége kedvezőbb feltételeket biztosít a tudományos-, kutató- és művelődési intézmények számára. Elsősorban felsőoktatási/egyetemi, tudományos és kutatóintézeti könyvtárakról van szó. Az ilyen licencszerződés alapját a használati jogok részletes leírása képezi, amelyek pontosan meghatározzák, hogy az intézmények mit kezdhetnek a hozzáférhető információforrásokkal. A használati feltételek megszegése pénzügyi szankciókat von maga után.

A licencszerződések tartama különböző lehet, a legkedvezőbbek a három vagy több évre megkötöttek szoktak lenni, mivel ezeknél a garantált éves áremelkedés mértéke az elektronikus vagy a nyomtatott kiadványokra vonatkozóan is jelentősen alacsonyabb, mintha az intézmények konzorciumon kívül, individuálisan vennék meg őket.

A licencszerződések általános feltételei

Alapjában véve minden licencszerződés egyedi. A kialkudott feltételek mindenképpen a kiadó elsődleges ajánlatából indulnak ki, de a tárgyaló felek ügyességétől függően jelentős mértékben különbözhetnek az ugyanazzal a kiadóval pl. más országokban vagy vagy más intézményekkel megkötött konzorciumi szerződésektől. Ez az oka annak, hogy a licencszerződés egyes pontjai, főleg amelyek egy konkrét konzorcium fizetési modelljeit részletezik, üzleti titoknak minősülnek. A konzorcium tagjainak természetesen joguk van az általános szerződéses feltételeket, a használatai jogokat vagy a saját intézményük fizetési kötelezettségeit érintő minden információhoz.

A Suweco által letárgyalt és adminisztrált konzorciumi szerződések előnyei:

 • A kiadványokhoz való hozzáférés összehasonlíthatatlanul alacsonyabb áron történő biztosítása, mintha azokat az intézmény külön-külön fizetné elő.
 • Garantált, alacsony éves áremelkedés a tagok által előfizetett elektronikus és nyomtatott kiadványokra vonatkozóan (amennyiben nem “deep discount price”-ról van szó).
 • “E-only” licencmodell esetén árkedvezmény a kiadványok nyomtatott változatára.
 • Távoli hozzáférés a jogosult konzorciumi tagok számára a licencszerződés által lefedett kiadványokhoz.
 • Biztonságos szervereken tárolt, nemzetközileg elismert formátumokban (COUNTER/ICOLC) készített statisztikák a konzorciumi tagok számára hozzáférhető információforrások használatáról.

A licencszerződések nem teszik lehetővé:

 • A hozzáférhető források tartalmának sokszorosítását nyereségszerzés céljából.
 • A források üzleti célokra vagy kereskedelmi szervezetekben történő felhasználását.
 • A források további terjesztését vagy allicencek átadását azoknak az intézményeknek, melyek nem tagjai a konzorciumnak.
 • A licenc által lefedett források szisztematikus disztribúcióját a hozzáférésre nem jogosult felhasználók számára.

Részletesebb információkat a Suweco egyes konzorciumairól weboldalunkon, a Konzorciumok menüpont alatt találhat.