Slovenská republika: 2004-2008, Česká republika: 2005-2008

Prístupy k titulom

  • Zoznam konzorcionálnych titulov

Archívny prístup

  • Prístup cez Navigu

Informácie

  • Vydavateľstvo: Springer
  • Časové obdobie: 2004 – 2008 (SR), 2005 – 2008 (ČR)

Všeobecné podmienky

  • Prístup do všetkých titulov SpringerLink (od dátumu podpisu licencie)
  • Možnosť vstupovať do full textov všetkých dostupných spätných ročníkov vybranej kolekcie
  • Možnosť prístupu k dátam aj po skončení licencie (v rozsahu podľa licencie)