Naviga je metavyhledávač v elektronických informačných zdrojoch a nástroj ich správy. S týmto nástrojom využijú všetci používatelia elektronické zdroje Vašej inštitúcie skutočne naplno.

Náš unikátny vyhľadávač vie prehľadne a pohodlne z jednotného prístupového bodu naraz prehľadať všetky dostupné záznamy – knižničný katalógy, elektronické knihy, časopisy, recenzie aj jednotlivé články a ich abstrakta.

Zároveň Naviga slúži ako nástroj pre prístup a správu elektronických informačných zdrojov, zabezpečujúci autorizovaným používateľom všetky možnosti administrácie a sprístupnenie elektronických informačných zdrojov podľa platných prístupových práv a licenčných podmienok.

Vyskúšajte si trial verziu – napište nám na support@naviga.cz.