Patríme medzi dlhoročné strategických partnerov predovšetkým veľkých odborných knižníc, ktorých vedúci pracovníci oceňujú prínos Suweco Online Service zvlášť v oblasti zvyšovania efektivity a rozširovanie ponuky služieb svojich inštitúcií. Informačné pracovníci v tejto sekcii webu nájdu na jednom mieste všetko potrebné pre manažment a administráciu všetkých predplatných svojej inštitúcie – prehľad objednávok, prehľad online titulov aj predplatených titulov s online verziou, faktúry, dostupné súbory, registrované IP adresy alebo všetku agendu zadávanie reklamácií.

Loading