Pozvánka na webinár od Clarivate Analytics

Vážení obchodní priatelia,

srdečne Vás týmto pozývame na Research Smarter webináre od vydavateľstva Clarivate Analytics.

Clarivate riešenia na monitorovanie indikátorov univerzitných rankingov | 27. apríla – 10.00 (Praha, Bratislava)

Nová klasifikácia Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) – Shanghai GRAS – je dostupná v InCites Benchmarking & Analytics. Táto nová klasifikácia je založená na mapovaní kategórií Web of Science na 54 akademických predmetov podľa metodiky GRAS.
Pripojte sa k webinári a dozviete sa viac, ako môžete využiť riešenia, data a služby od Clarivate na podporu vašej stratégie univerzitných rankingov.

Registrácia

Prečo by ste mali používať údaje Web of Science aj pri správe zbierky knižnice | 28. apríla – 10.00 (Praha, Bratislava)

Správa knižničných zbierok je kontinuálny a neustále sa meniaci proces. Pripojte sa k tomuto webináru a zistite, ako vám nástroje Web of Science, vrátane Master Journal List, Journal Citation Reports a InCites, môžu pomôcť spravovať vaše zbierky a identifikovať najdôležitejšie časopisy pre Vašu inštitúciu s najväčším vplyvom.

 

 

Registrácia

****************************************************************************

VAŠE SUWECO