Česká republika, Slovenská republika

Špeciálne informácie

Na základe zlúčenia John Wiley and Sons s vydavateľstvom Blackwell bol stanovený model pre prístup do oboch databáz spoločne. Bola uvedená do prevádzky platforma Wiley Online Library nahradzujúca platformu InterScience.

Informácie

  • Vydavateľstvo: John Wiley and Sons
  • Časové obdobie: 2009 a ďalej

Vseobecné podmienky

  • Prístup do všetkých titulov vybranej kolekcie + pre každého člena prístup do jeho historických predplatných uvedených v licencii.
  • Možnosť vstupovať do full textov všetkých dostupných spätných ročníkov vybranej kolekcie od roku 1997.
  • Možnosť prístupu k dátam aj po skončení licencie (v rozsahu podľa licencie).

Prístup do štatistík

  • Štatistiky – link
  • O všetky ďalšie informácie vrátane ceny môžete požiadať TU.