Česká republika, Slovenská republika

Špeciálne informácie

Na základe zlúčenia Springer Verlag s vydavateľstvom Kluwer bol stanovený model pre prístup do oboch databázy spoločne.

!!Pre Slovenskú republiku bola dohodnutá Národní licencia!!

  Prístup môže byť zriadený pre neziskové knižnice, štátne univerzity a vysoké školy, štátne neziskové výskumné ústavy a pod. Pre overení, či Vaše inštitúcia môže byť zaradená do licencie nás kontaktujte TU.

Príručka pre používateľov začiatočníkov

  • Príručka na stiahnutie TU

Prístupy k titulom 2013

Bola uvedená do používania inovovaná platforma SpringerLink

  • O všetky ďalšie informácie vrátane ceny môžete požiadať TU

Informácie

  • Vydavateľstvo: Springer
  • Časové obdobie: 2009 a ďalej

Všeobecné podmienky

  • Prístup do všetkých titulov SpringerLink (od dátumu podpisu licencie)
  • Možnosť vstupovať do full textov všetkých dostupných spätných ročníkov vybranej kolekcie od 1997
  • Možnosť prístupu k dátam aj po skončení licencie (v rozsahu podľa licencie)

Prístup do štatistík