Česká republika: 2004 – 2008, Slovenská republika: 2005-2006

Špeciálne informácie

Konzorcium Kluwer bolo ukončené k 31.12.2008.

Vzhľadom k zlúčeniu Springer Verlag a Kluwer je prístup do titulov naďalej zabezpečený prostredníctvom konzorcia Springer.

Podmienky konzorcia v SR boli rovnaké ako v ČR, členovia sú v zozname členov nižšie. Od roku 2007 je konzorcium Kluwer súčasťou konzorcia Springer Verlag.

Prístupy k titulom – ponúkané kolekcie

  • Zoznam konzorcionálnych titulov

Archívny prístup

  • Prístup cez Navigu

Informácie

  • Vydavateľstvo: Kluwer
  • Časové obdobie: 2004 – 2008 (ČR) , 2005 – 2006 (SR)

Všebecné podmienky

  • Prístup do plnej kolekcie Kluwer online
  • Možnosť vstupovať do spätných čísel.
  • Pri prechode inštitúcie na online verzie -možnosť ďalšieho nákupu print verzií za 25% katalogové ceny
  • Možnosť prístupu k dátam aj po skončení licencie