Česká republika, Slovenská republika

Špeciálne informácie

Konzorcium Blackwell Publishing bolo ukončené k 31.12.2008, a to z dôvodu zlúčenia s vydavateľstvom John Wiley and Sons.

Prístup do titulov bude naďalej zabezpečený prostredníctvom konzorcia Wiley/Blackwell.

Prístupy k titulom – ponúkané kolekcie

  • STM – Science, Technics and Medicine
  • HSS – Humanities and Social Science
  • STM/HSS – kombinácie oboch vyššie uvedených kolekcií

Archívny prístup

Prístup cez Navigu

Informácie

Vydavateľstvo: Blackwell Publishing

Časové obdobie: 2007 – 2008

Všeobecné podmienky

  • Prístup do všetkých titulov vybranej kolekcie
  • Možnosť vstupovať do full textov všetkých dostupných spätných ročníkov vybranej kolekcie
  • Možnosť prístupu k dátam aj po skončení licencie.