Česká republika, Slovenská republika

Prístupy k titulom – ponúkane kolekcie

  • STM – Science, Technics and Medicine
  • HSS – Humanities and Social Science
  • STM/HSS – kombinácie oboch vyššie uvedených kolekcií

Archivny prístup

Prístup cez Navigu

Informácie

Vydavateľstvo: Blackwell Publishing

Časové obdobie: 2004 – 2006

Všeobecné podmienky

  • Prístup do všetkých titulov vybranej kolekcie
  • Možnosť vstupovať do full textov všetkých dostupných spätných ročníkov vybranej kolekcie
  • Možnosť prístupu k dátam aj po skončení licencie.