Česká republika, Slovenská republika

Špeciálne informácie

Konzorcium Academic Press bolo ukončené k 31.12.2003. Od roku 2004 majú členovia konzorcia, ktorí boli účastníkmi grantu STK v rámci programu LI MŠ SR, prístup do archívov všetkých konzorcionálnych titulov od roku 1993 do 31.12.2003. Ostatní členovia majú prístup do všetkých čísel konzorciálnych titulov, ktoré boli vydané v priebehu ich účasti v konzorciu.

Archívne prístup

  • Prístup cez Navigu

Informácie

  • Časové obdobie: 2000 – 2003 (vrátane)
  • Prístup: do celej kolekcie titulov AP