Dotáznik

Slovenské národné konzorcium GALE Cengage, 100+ členských knižníc


1) Domnievate sa, že je dôležité, aby štát podporoval zabezpečenie prístupu k informáciám (k recenzovaným časopisom a súčasným novinám) aj pre širokú verejnosť, t.j. aby pomáhal pri demokratizácii prístupu k informáciám?


2) Domnievate sa, že by sa prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice a za podpory Ministerstva kultúry SR mal aj naďalej zabezpečovať hodnotný obsah pre používateľov VŠETKÝCH knižníc - vedeckých, akademických, verejných aj špeciálnych?


3) Uvítali by ste v prípade obnovenia licencie na rok 2022 bezplatný upgrade na databázu Gale Reference Complete, čiže prístup navyše k elektronickým knihám (Gale eBooks – viac ako 3000 zväzkov), k veľkému množstvu svetových periodík (Gale OneFile News – viac ako 2300 denníkov, týždenníkov, magazínov) , k všetkým literárnym databázam od vydavateľstva Gale (Gale Literature) a k unikátnym archívnym materiálom (Archives Unbound)?


4) Želáte si, aby SNK, s podporou MKSR, pokračovala v sprístupňovaní multiodborovej databázy Gale:

  • Academic OneFile – viac ako 18 000 titulov určených pre akademické a vedecké knižnice,
  • General OneFile – viac ako 14 000 titulov určených pre verejné a iné knižnice,
  • Custom Journals – výber 50 titulov charakterizujúcich profil každej knižnice jednotlivo.
  • Bezplatný upgrade na Gale Reference Complete od roku 2022
  • Súčasťou je aj najčítanejšia svetová periodická tlač ako napríklad The Economist, The Financial Times, US Today, Foreign Affairs, Foreign Policy....

od vydavateľstva GALE Cengage pre viac ako 100 členských knižníc na Slovensku aj v roku 2022?


Ďakujeme pekne za Váš čas!

Veľmi si vážime Vašej spätnej väzby!

Prosíme o doplnenie :