Suweco oferuje wszystkim swoim partnerom możliwość umieszczenia reklamy na indywidualnych warunkach. Dla uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt na adres advertising@suweco.cz.

Suweco ma od 1999 roku szerokie doświadczenia w ogranizowaniu konsorcjów, nawet na poziomie krajowych i międzynarodowych licencji. Jesteśmy w stanie pomóc przy wytypowaniu członków konsorcjum, przy projekcie umowy, administracji a nawet przy uzyskiwaniu funduszy dla mniejszych i krajowych konsorcjów.

Suweco oferuje na swoim serwerze możliwość hostingu, zarówno dla aktualnej zawartości, jak i w ramach zawartości dostępnej po zakończeniu poszczególnych licencji.