Česká republika, Slovenská republika

Špeciálne informácie

Od roku 2004 majú členovia konzorcia archívny prístup všetkých čísel konzorcionálnych titulov, ktoré boli vydané v priebehu ich účasti v konzorciu

Prístupy k titulom

  • Prístup do plných textov

Archívny prístup

  • Prístup cez Navigu

Informácie

Všeobecné podmienky

  • Krížový prístup do online titulov odoberaných členmi konzorcia (2001-2003)
  • Možnosť prístupu k dátam aj po skončení licencie (v rozsahu podľa licencie)