Slovenská republika

Prístupy k titulom

  • Prístup bol poskytnutý do všetkých titulov publikovaných cez službu SpringerLink

Archívny prístup

  • Prístup nie je

Informácie

  • Vydavateľstvo: Springer
  • Časové obdobie: 2001 – 2003

Všebecné podmienky

  • Prístup do všetkých titulov SpringerLink (od dátumu podpisu licencie)
  • Povinnosť zachovať tlačené predplatné