Česká republika, Slovenská republika

Špeciálne informácie

Cena Scopusu pre rok 2010

Elsevier BV v snahe posilniť zapojenie mladej generácie do výsledkov výskumu a vývoja v prospech:

 • medicíny , biochémie, genetiky a molekulárnej biológie
 • fyziky a astronómie
 • chémie
 • vedy o materiáloch, strojárenstve a výpočtovej techniky
 • sociálnych vied, environmentálnych vied

vyhlásil verejnú súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov o udelenie ocenenia “Cena Scopusu pre rok 2010”.

Ďalšie info: Cena Scopusu pre rok 2010.

Archív: Cena Scopusu pre rok 2009.

Bola sprevádzkovaná platforma SciVerse pre spoločný prístup do ScienceDirect a Scopus.

Prístup k obsahu

 • Zalogovanie, vyhľadávač

Všetky ďalšie informácie vrátane ceny môžete vyžiadať TU.

Informácie

 • Scopus používá Hirsch-index (H-index) , Hirsch-index (H-index) – slovenský preklad ako nový nástroj na hodnotenie citovaných autorov
 • Jednoduchý manuál pre používateľov SCOPUSU v slovenčine
 • Prezentácia administračných nástrojov pre Scopus a ScienceDirect
 • Ako pridať titul do databazy Scopus
 • Všeobecné informácie o databázy Scopus
 • Vyhľadávanie podľa chemických štruktúr