Česká republika, Slovenská republika

Špeciálne informácie

Predplatné tlačených verzií za znížené ceny ( Deep Discount Price) sa vzťahuje na vybrané tituly Elsevier Science.

Zoznam týchto titulov nie je totožný so zoznamom titulov vo Freedom Collection a Complete Collection a priebežne sa mení.

Pri každom jednotlivom titule je potreba dostupnosť zníženej ceny overiť.

Všetky ďalšie informácie vrátane ceny môžete vyžiadať TU.

Bola uvedená do prevádzky platforma SciVerse pre spoločný prístup do ScienceDirect a Scopus.

 • Freedom Collection 2013
 • Freedom Collection – zmeny na rok 2013
 • Freedom Collection – prehľad 2009-2013
 • Complete Collection (Historické predplatné každého člena uvedené v licencii (prístup je iba pre daného člena)
 • Freedom Collection 2012
 • Freedom Collection – zmeny na rok 2012
 • Freedom Collection – prehľad 2009-2012
 • Complete Collection (Historické predplatné každého člena uvedené v licencii (prístup je iba pre daného člena)
 • Freedom Collection 2011
 • Freedom Collection – zmeny na rok 2011
 • Freedom Collection – prehľad 2009-2011
 • Complete Collection (Historické predplatné každého člena uvedené v licencii (prístup je iba pre daného člena)

Informácie

Všeobecné podmienky

 • Prístup do všetkých titulov Freedom kolekcie + pre každého člena prístup do jeho historických predplatných uvedených v licencii.
 • Možnosť vstupovať do full textov všetkých dostupných spätných ročníkov vybranej kolekcie od 1995.
 • Možnosť prístupu k dátam aj po skončení licencie (v rozsahu podľa licencie).

Prístup do štatistík