Česká republika, Slovenská republika

Špeciálne informácie

Prístup po skončení licencie – členovia konzorcia majú od roku 2009 prístupné iba archívy konzorcionálnych titulov, t.j. tých titulov, ktoré si daný člen konzorcia po dobu trvania licencie predplácal. Pre každého člena sú prístupné iba tie ročníky a čísla, ktoré boli publikované v dobe účasti tohoto člena v konzorciu.

Archívny prístup

  • Prístup cez Navigu

Informácie

  • Vydavateľstvo: Elsevier Science
  • Časové obdobie: 2004 – 2008
  • Zaradenie členov do UTL kolekcií k 1.2.2006.

Všeobecné podmienky

  • Prístup do titulov vybranej UTL kolekcie + pre každého člena prístup do jeho historických predplatných uvedených v licencii
  • Možnosť vstupovať do full textu všetkých dostupných spätných ročníkov vybranej kolekcie od 1995
  • Možnosť prístupu k dátam aj po skončení licencie (v rozsahu podľa licencie).