Česká republika, Slovenská republika

Špeciálne informácie

Prístup po skončení zmluvy – členovia konzorcia majú od roku 2004 prístupné iba archívy konzorcionálnych titulov, t.j. tých titulov, ktoré niektorý člen konzorcia po dobu trvania licencie predplácal. Pre každého člena sú prístupné len tie ročníky a čísla, ktoré boli publikované v dobe účasti tohoto člena v konzorciu.

Prístupy k titulom – ponúkané kolekcie – archívny prístup

  • Zoznam konzorcionálnych titulov

Archívny prístup

  • Prístup cez Navigu

Informácie

Všeobecné podmienky

  • Krížový prístup do titulov predplatených členmi konzorcia
  • Možnosť prístupu k dátam aj po skončení licencie (v rozsahu podľa licencie)