Česká republika, Slovenská republika

Špeciálne informácie

Cena Scopusu pre rok 2010

Elsevier BV v snahe posilniť zapojenie mladej generácie do výsledkov výskumu a vývoja v prospech:

  • medicíny , biochémie, genetiky a molekulárnej biológie
  • fyziky a astronómie
  • chémie
  • vedy o materiáloch, strojárenstve a výpočtovej techniky
  • sociálnych vied, environmentálnych vied

vyhlásil verejnú súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov o udelenie ocenenia “Cena Scopusu pre rok 2010”.

Ďalšie info: Cena Scopusu pre rok 2010.

Archív: Cena Scopusu pre rok 2009.

Bola sprevádzkovaná platforma SciVerse pre spoločný prístup do ScienceDirect a Scopus.

Prístup k obsahu

  • Zalogovanie, vyhľadávač

Všetky ďalšie informácie vrátane ceny môžete vyžiadať TU.